FrieslandCampina Hellas
Στην Ελλάδα, η FrieslandCampina Hellas ουσιαστικά ταυτίζεται με τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, που για περισσότερα από 90 χρόνια, καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά μια ολοκληρωμένη γκάμα σε όλες τις κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, που περιλαμβάνει βρεφικά γάλατα και κρέμες, γάλατα εβαπορέ και υψηλής παστερίωσης, γιαούρτια, κρέμες γάλακτος και τυριά με τις επωνυμίες ΝΟΥΝΟΥ, FRISO, MILNER και FINA. Παράλληλα διακινεί προϊόντα για επαγγελματική χρήση με τις επωνυμίες NOYNOY Barista’s Gold, FRICO, DEBIC, FRISIAN COW, ΜΙΚΡΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ και FARM.

Μέσα από τη σημαντική επένδυση ιδίων κεφαλαίων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας η εταιρία υλοποίησε την μεταφορά της παραγωγής γάλακτος από την Γερμανία στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο της FrieslandCampina Hellas στην Πάτρα. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στα μακροχρόνια σχέδια ανάπτυξης της FrieslandCampina για την Ελλάδα. Η λειτουργία της μονάδας ξεκίνησε στις το 2011 και αποτελείται από 4 καινούργιες γραμμές παραγωγής γάλακτος. Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ακολουθώντας τις τελειότερες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αλλά και σεβασμού προς το περιβάλλον, με την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 & OHSAS 18001 υπό την εποπτεία άρτια καταρτισμένου προσωπικού.


ΝΟΥΝΟΥ
Το ΝΟΥΝΟΥ έχει διανύσει μια μακροχρόνια και λαμπρή πορεία στην ελληνική αγορά. Όλα ξεκίνησαν το 1929 με το ζαχαρούχο γάλα «ΝΟΥΝΟΥ » και από τότε δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τις ελληνικές οικογένειες, με κύρια συστατικά την ποιότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, ενώ η δύναμη του γάλακτός της γίνεται ενέργεια, γερά οστά και δυνατά μυαλά για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα τοποθετείται μεταξύ των leading brands στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια τα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, έχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής αφού είναι πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών, ενέργειας και απόλαυσης για βρέφη, παιδιά και ενήλικους. Η κινητήρια δύναμη πίσω από το όνομα ΝΟΥΝΟΥ, είναι οι άνθρωποι, ο οργανισμός και η φιλοσοφία της διεθνούς Ολλανδικής συνεταιριστικής εταιρείας Royal FrieslandCampina. Καθημερινά η Royal FrieslandCampina παρέχει σε εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Με τζίρο που ανέρχεται στα 12 δις ευρώ, η FrieslandCampina συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες γαλακτοκομικές εταιρείες στον κόσμο με γραφεία σε 33 χώρες, εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες, 22.000 εργαζόμενους και 19.000 μέλη-κτηνοτρόφους στην Ολλανδία, την Γερμανία και το Βέλγιο.

Περισσότερα…


EBEO ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) είναι μια ακαδημαϊκή μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία παρέχει οικονομικές και διοικητικές γνώσεις υψηλού επιπέδου.  Ειδικότερα, η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς: (α) Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, (β) Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική, (γ) Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και (δ) Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων. Σε όλους τους παραπάνω τομείς το ΕΒΕΟ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικούς φορείς και πηγές του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, το ΕΒΕΟ συνδέεται με τη Θερμοκοιτίδα «ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Βασικός σκοπός του κόμβου είναι η υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση – εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως επίσης την υποστήριξη μεμονωμένων φυσικών προσώπων ή ομάδων, ερευνητών, νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων.


Break-Even Consulting
Η BREAK-EVEN CONSULTING στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και σε οργανισμούς ή φορείς. Το δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από Διδάκτορες μηχανικούς και οικονομολόγους, με επιστημονική κατάρτιση και η πολυετής επαγγελματική εμπειρία πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο Το υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού σε συνδυασμό με το πλούσιο επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών μας, αποτελούν αξίες οι οποίες μας καταξιώνουν στους πελάτες μας ως τους πλέον κατάλληλους, προκειμένου να προσδώσουμε στην επιχείρηση τους την προστιθέμενη αξία που αναζητούν. Όραμα μας αποτελεί η συνεχώς βελτιούμενη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσα από την επίτευξη στόχων, οι οποίοι τίθενται από κοινού με τον πελάτη και περιλαμβάνουν καινοτόμες προτάσεις για την επίλυση κάθε πιθανού προβλήματος.